Yatırımcı Rehberi

Aşağıdaki kurallar Amerikan kişileri için geçerli değildir. Ancak, yabancı adrese ve isme sahip (örneğin, Türkiye’de yaşayan bir Türk) bir Amerikan kişisi (Amerikan vatandaşları ve green card sahipleri) geliri ödeyecek kuruma Form W-9 göndermek zorunda kalabilir. Form W-9 sizin Amerikan kişisi olduğunuzu belirttiğiniz formdur. Form W-9 hakkında daha fazla bilgi almak için vergi formu merkezimizi ziyaret ediniz.

Geliri ödeyecek kurum sizin Amerikan kişisi olup olmadığınızı araştırmak zorunda değildir. İsminizin yabancı olduğunu veya yabancı bir ülkede yaşadığınızı gören kurum, size, en iyi şartlarda, bir mektup göndererek Form W-9 gönderilmemesi halinde %30 stopaj vergisi keseceğini belirtecektir. Bazı kurumlar yabancı isim ve adresli kişilerden otomatik olarak %30 stopaj vergisi kesmektedir. Bu yüzden, Amerikan kişilerinin (Amerikan vatandaşları ve green card sahipleri) Form W-9 göndererek kendilerinin %30 stopaj vergisine tabi olmadıklarını belirtmeleri gerekmektedir.

%30 stopaj vergisi
Amerikan vergi kuralları, yabancı kişilerin yatırım gelirlerine %30 sabit oranlı vergi uygulamaktadır. Yatırım gelirinizi size ödeyecek kişi veya kurum, vergiyi hesaplamak ve IRS’e göndermek zorundadır. Bu durumda, sizin IRS’e, genel şartlarda, herhangi bir sorumluluğunuz kalmamaktadır. Bu vergi yapısının amacı, Amerikan kişi veya firmalarının, yabancı yatırımcıların gider miktarını ve vergi oranını belirleme durumlarının olmamasıdır. Basit ve kullanışlı bir yöntemdir.
Stopaj vergisi olarak adlandırılabilecek bu vergiye tabi kişiler şunlardır:

• Amerika’da yaşamayan Türk vatandaşları
• Yabancı şirketler
• Yabancı ortaklıklar
• Yabancı miras (mamelek) kurumları ve vakıflar

Stopaj vergisi aşağıdaki gelirlerden alınmaktadır:
• Kar payı ve temettüler (Dividend)
• Faiz (Interest)
• Kira (Rent)
• Lisans ücretleri ve royaltiler (Licensing&Royalty)
• Ücret ve maaşlar
• Primler
• Tahviller

Stopaj vergisinin özellikleri

Stopaja tabi gelirler yapıları itibariyle sabit veya tahmin edilebilir miktarda, yıllık veya periyodik olarak elde edilme özellikleri taşırlar. Gelirleriniz brüt olarak hesaplanır ve giderlerin düşülmesine izin verilmez.

Stopaj vergisinin oranı aşağıdaki hallerde değişmektedir:

– Çifte vergi anlaşmaları (Aşağıda ayrıntılı olarak incelenmektedir.)

– Amerikan partnershiplerinden (ortaklıklar) elde edilen ticari gelirler. Vergi oranı partnership’e ortakı kişinin, birey veya şirket olmasına göre değişmektedir. Yani, siz eğer birey iseniz, bireylere uygulanan maksimum vergi oranı sizin stopaj vergi oranınız olacaktır. Siz eğer şirket iseniz, şirketlere uygulanan en yüksek vergi oranı, sizin stopaj vergi oranınız olarak kabul edilecektir. Şu anda bireyler ve şirketler için uygulanan en yüksek oran %35’tir.

Stopaj vergisine tabi olmayan gelirler

1- Fiilen herhangi bir Amerikan ticari faaliyetinden elde edilmiş gelirler:
Bazı gelirler, örneğin, elde ettiğiniz kar payı (temettü) ve faiz gelirleri, Amerikan vergi kuralları açısından ticari gelir olarak değerlendirilebilir. Örneğin, A şirketi, ABD’deki diğer şirketlere yatırım yapacak B şirketini (Türk şirketi) kursun. B şirketinin diğer şirketlerden elde ettiği kar payları (temettü gelirleri) yatırım geliri olarak değil, ticari gelir olarak değerlendirilir. Çünkü, esas itibariyle, kurulan şirketin amacı başka şirketlerden kar payı elde etmektir.

B şirketinin W-8ECI hazırlayarak, temettü gelirini ödeyecek kuruma göndermesi gerekmektedir. Bu formu alacak kurum, bu gelirler üzerinden %30 stopaj vergisi kesintisi yapmayacaktır. B şirketi ticari gelir elde ettiği için hazırlaması gereken vergi formları farklıdır. Bu konuda, planlama bölümümüzü inceleyebilir. Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2- Yabancı ortakların partnershiplerin (ortaklıklar) ticari faaliyetlerinden elde edecekleri gelirler:
Yukarıda belirttiğimiz gibi, yabancı ortakların partnershiplerin ticari faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler, en yüksek vergi oranından vergiye tabi tutulmaktadır. Ancak, partnershiplerin yatırım gelirlerinden yabancı ortakların payına düşen kısım ise yine %30 stopaj vergisine tabidir. Yabancı şirketlerin yabancı şirketlerle kuracakları yabancı partnershiplerin Amerikan ticari faaliyetleri de bu kurallara tabidir.

3- Gayrimenkul harici varlıkların satışından elde edilen gelirler:
Varlık terimi, size ait araba, eşya, makine, hisse senedi, yatırım fonu, v.b. gayrimenkul harici varlıklardır. Bu tür varlıkların satışından elde edilen gelirler stopaj vergisine tabi değildir. Bir Amerikan şirketinin hisselerini satan Türk kişi veya şirketleri, elde ettiği gelir üzerinden %30 stopaj vergisi ödemez. A şirketinin Türkiye’de bu gelir üzerinden vergi ödemesi söz konusu olabilir.

Patent, telif hakkı, marka, franchise gibi maddi olmayan varlıkların satışından elde edeceğiniz gelirler stopaja tabidir.

4- Portföy faizleri:
Portföy faizi yabancı yatırımcıların Amerikan kaynaklı borç yükümlülüklerinden elde ettikleri faiz gelirleri için kullanılmaktadır. Örneğin, Amerikan tahvillerinden elde edeceğiniz faiz gelirleri stopaja tabi değildir. Amerika’daki alacak senetlerinizden elde ettiğiniz faiz gelirleri de aynı şekilde stopaja tabi değildir. Ancak, hisselerinin %10’undan fazlasına sahip olduğunuz şirketlerden elde ettiğiniz faiz gelirleri stopaja tabidir.

Türkiye-ABD çifte vergi anlaşması ve %30 stopaj vergisi

Çifte vergi anlaşmaları stopaj vergisi oranını düşürmede en çok başvurulan araçtır. Çifte vergi anlaşmaları vergi oranını, ancak şirketin anlaşmaya taraf diğer ülkede işyerinin bulunmaması halinde azaltmaktadır. İşyeri kavramı için lütfen tıklayınız.

%30’luk vergi oranını düşürmek için öncelikle geliri ödeyecek kuruma Form W-8BEN hazırlaması ve göndermesi gerekmektedir. Form W-8BEN sizin yabancı bir yatırımcı olduğunuz göstermenin yanı sıra, Türkiye-ABD çifte vergi anlaşmasından yararlanma hakkınız olduğunu belirttiğiniz vergi formudur. Ayrıca Form W-8BEN aracılığıyla Türkiye-ABD çifte vergi anlaşması gereği ödemeniz gereken vergi oranını belirtirsiniz. Geliri ödeyecek firma sizin belirttiğiniz oran üzerinden stopaj verginizi kesecektir.

Aslında, ABD’nin imzaladığı birçok çifte vergi anlaşması, Türkiye-ABD çifte vergi anlaşmasından çok daha düşük oranlar getirmektedir. Örneğin, çoğu anlaşma faiz gelirleri için %0 oranı getirmiştir. Türkiye-ABD çifte vergi anlaşmasına göre:

– Kar payları: Kar payı ödeyen şirketin %10’undan fazlasına sahip ortaklarının kar payı gelirleri %15 stopaj oranına tabidir. Diğer yatırımcılar %20 stopaj oranına tabidir.

– Faiz gelirleri: Faiz gelirleri %15 stopaj vergisine tabidir.

– Royaltiler (gayri maddi hak bedelleri): Eğer patent, telif hakkı, sanatsal eser, bilgi birikimi gibi gayri maddi varlıkların kullanım hakkından bir gelir elde edilmişse, bu gelir %5 stopaj vergisine tabidir. Sınai, ticari veya bilimsel bir teçhizatın kullanım hakkı karşılığında elde edilen gelirler, %10 stopaj vergisine tabidir.

Türkiye-ABD çifte vergi anlaşması ile ilgili tüm sorularınız için ilgili bölümü ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Vergi iadesi nasıl alınır?
Normal koşullar altında stopaj verginizin doğru oranda kesilmiş olması ve herhangi bir ek ödeme yapma veya vergi iadesi alma hakkınızın olmaması gerekmektedir. Çünkü, Form W-8BEN aracılığıyla belirttiğiniz vergi oranında kesilen vergi rakamının doğru olması beklenir. Ancak, bazı durumlarda ödediğiniz vergi eksik ya da fazla olabilir. Bu durumlarda:
Bireyler: Form 1040-NR hazırlamak ve göndermek suretiyle vergi iadesini IRS’den geri isteyebilir. Aynı formu kullanarak, eksik ödemenizi tamamlayabilirsiniz.
Şirketler: Form 1120-F hazırlamak ve göndermek suretiyle vergi iadesini IRS’den geri alabilir veya eksik ödemelerini tamamlayabilirler.
Bu formlar ve tüm diğer formlar için vergi formu merkezimizi ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.