Green Card Sahipleri

ÖZET:
Türkiye’de yaşayan green card sahipleri aşağıdaki formları her sene IRS’e göndermek zorundadır:
1- Form 1040: Belirli bir miktarın üzerinde (bekarlar için $9,500, evliler için $19,000, v.b.) gelir elde etti iseniz, IRS’e Form 1040 göndermek zorundasınız. Bu gelirleri sadece Türkiye’de elde etmiş olmanız önemli değildir. Ayrıca, 2011 yılı içerisinde ABD’de bulunmamanız da önemli değildir. 2011 yılı içerisinde Amerika’da bir gün dahi bulunmasanız da, Form 1040 göndermek zorundasınız. Ayrıca, bu gelirlerin altında dahi kazanmış olsanız, vergi formunuzu yine de göndermenizi tavsiye ederim. İleride herhangi bir nedenle IRS’ten transcript istemek zorunda kalırsanız, o sene için neden file etmediğinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz.
2- Form 2555: Amerika dışında elde ettiğiniz belirli gelirleriniz (maaş, bonus, ikramiye, serbest meslek gelirleri, v.b.) $92,900’a kadar Amerikan vergisinden istisnadır. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için Form 2555 göndermek zorundasınız.
Kira, faiz, kar payı, sermaye kazançları,fon gelirleri, menkul kıymet alım satım kazançları, v.b. istisnaya tabi gelirler arasında değildir. Bu gelirler için Form 1116 göndermeli ve Türkiye’ye ödediğiniz vergileri ABD vergi yükümlülüğünüzden düştüğünüz foreign tax credit mekanizmasını kullanmalısınız.
3- Form 1116: Hem Türkiye’ye ödediğiniz vergileri ABD vergi yükümlülüğünden düşebilmek hem de $92,900 limitinin üzerindeki gelirlerinizin ABD vergi yükümlülüğünü azaltabilmek için Form 1116 göndermek zorundasınız.
4- TD F 90-22.1: Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan toplamda $10,000’ın üzerindeki banka, hisse senedi, emeklilik fonu, v.b. finansal hesap bilgilerinin Hazine Bakanlığı’na bildirildiği formdur. Tüm hesaplarınızın toplamı $10,000’ın üzerinde ise bu formu göndermek zorundasınız.
5- Form 5471, 8858 ve 8865: Türkiye’de bulunan şirketleriniz ile ilgili bilgilerin IRS’e gönderildiği bilgi formlarıdır.
Green card sahibi olmanın vergisel sonuçları
Amerikan vergi kuralları, green card sahiplerini de Amerikan vatandaşları ile aynı kategoride değerlendirmekte ve kişisel bağ kavramı ile vergilendirmektedir. Bunun sebebi, green card sahiplerinin istedikleri zaman Amerika’ya girip çıkabilmeleridir. Yılın herhangi bir zamanında green card sahibi olan kişiler, Amerikan vatandaşları’nın uymak zorunda olduğu vergi kurallarına tabidir. Yani, dünya üzerindeki tüm gelirlerinden dolayı Amerika’ya sorumludur.
Green card sahiplerinin Türkiye’de sahip oldukları iş veya şirketlerle ilgili kurallar için lütfen aşağıya bakınız.
Green card sahipleri haklarından vazgeçmedikleri sürece, isterlerse Türkiye’de yaşasınlar, ABD’de yaşayanlar ile aynı düzenlemelere uymak zorundadır. Kısaca bu düzenlemelere göre:
• 15 Nisan’da Form 1040 ve bu formun ilgili kısımlarını IRS’e göndermek;
• Ayrıca aynı formla birlikte ödemesi gereken vergi varsa ödemek zorundadır.
Ancak bazı green card sahipleri, Türkiye-ABD çifte vergi anlaşması’nda düzenlenen mukim (yerleşik kişi) kurallarına göre Türkiye’de yerleşik kişi sayılmaları halinde, bu kurallara tabi olmayabilir. Statünüz hakkında detaylı bilgi almak için, lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Form 1040
Form 1040 – U.S. Individual Income Tax Return, Amerikan vatandaşları ve green card sahiplerinin yanısıra Amerikan kişisi olarak kabul edilen ABD’de yaşayan bireylerin hazırlaması ve her yıl 15 Nisan itibariyle gönderilmiş olması gereken gelir vergisi formudur. Form 1040 ana formun yanısıra, belirli kişilerin doldurması gereken birçok ek kısımı da içermektedir. Bu formu elektronik olarak websitemiz aracılığıyla IRS’e gönderebilirsiniz. Bunun için lütfen tıklayınız.
Form 1040 göndermek zorunda mısınız?
Aşağıda 2011 yılında Form 1040 gönderilmesini gerektiren minimum gelir miktarları belirtilmiştir. Bu rakamların üzerinde gelir elde edilmişse, Form 1040 hazırlamak ve IRS’e göndermek zorunludur. Gelir rakamları giderler düşülmeden brüt olarak hesaplanmalıdır. Tüm Amerikan vergi formlarında ABD Doları kullanılmak zorunda olduğu için, TL veya diğer para birimlerinde elde ettiğiniz gelirlerinizi, geliri elde ettiğiniz günkü döviz kuru itibariyle ABD Doları’na çevirmeniz gerekmektedir.
• Bekar $9,500
• Evli (Birlikte vergi formu) $19,000
• Evli (Ayrı vergi formu) $3,700
• Head of household (Aile reisi) $12,200.
Minimum rakamlar, evli (ayrı vergi formu) hariç, iki standart indirim olan, standard deduction ve exemption rakamının toplamıdır. Bu indirimler her Form 1040 göndermek zorunda olan kişilere verilen otomatik indirimlerdir.
Serbest meslek sahipleri, net gelir üzerinden (giderler brüt gelirlerden düşüldükten sonra) en az $400 kazanmışlarsa Form 1040 göndermek zorundadır.
Türkiye’de yaşayan green card sahiplerini ilgilendiren özel düzenlemeler
1- Süre uzatımı:
Green card sahipleri Form 4868 hazırlamak suretiyle, IRS’den 6 aylık süre uzatımı alabilirler. Ancak, süre uzatımı sadece Form 1040’nin gönderilmesi gereken tarihi ertelemektedir. Ödenmesi gereken vergi rakamı için süre uzatımı alınamamaktadır. Süre uzatımı isteyen bir kişi, ödemesi gereken vergiyi en geç 15 Nisan itibariyle hesaplamalı ve IRS’e göndermelidir. Aksi halde, verginin yanı sıra, ceza ve faizlere de maruz kalacaktır. Yani, süre uzatımı sadece formun gönderilmesi gereken süreyi ertelemekte, ödenmesi gereken vergi yine en geç 15 Nisan itibariyle hesaplanıp ödenmek zorundadır.
Türkiye’de yaşayan green card sahipleri, iki aylık otomatik süre uzatımına sahiptirler. İki aylık otomatik süre uzatımı, Türkiye’de yaşayan ve çalışan her Amerikan kişisi için geçerlidir. Yani, Türkiye’de yaşayan green card sahipleri, Form 1040’lerini en geç 15 Haziran itibariyle gönderip vergilerini ödeyebilirler. 2 aylık otomatik süre uzatımı için, Form 4868 göndermek gerekmemektedir. Yalnızca, Form 1040 ile birlikte bir ek belge hazırlayıp yurt dışında yaşadıklarını ve çalıştıklarını belirtmeleri gerekmektedir. Ancak, yine de 15 Haziran’da vergi formunu gönderemeyeceğini düşünen kişiler, 15 Nisan itibariyle Form 4868 göndererek 4 aylık ek süre uzatımı talep edebilirler. Yani, toplam süre uzatımı 6 ayı geçemeyecektir. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, süre uzatımı sadece formun gönderilmesi gereken süreyi ertelemekte, ödenmesi gereken vergi yine en geç 15 Nisan itibariyle hesaplanıp ödenmek zorundadır. Yani, 15 Haziran’da Form 1040 ve vergi ödemesini gönderen bir kişi, 2 aylık faiz ödemek zorunda kalabilir. Vergi ödemesi hiçbir zaman ertelenememektedir.
2- Türkiye’de elde edilen gelirlere getirilen kolaylıklar:
Yabancı ülkelerde yaşayan Amerikan vatandaşları, green card sahipleri ve Amerika’da yaşıyor kabul edilen Türk vatandaşları için iki tür kolaylık getirilmiştir:
• Foreign income exclusion
• Foreign tax credit
a- Foreign income exclusion:
Her ne kadar yukarıda green card sahipleri, tüm dünyada elde ettikleri gelirleri üzerinden vergi vermekle yükümlüdürler kuralı bulunsa da, Kongre, yurt dışında çalışan ve vergi ödeyen green card sahiplerinin, yabancı ülkelerdeki bazı gelirlerini ve bazı limitin üzerindeki yaşam masraflarını, Amerikan vergisi yönünden vergiye tabi tutmamaktadır. 2011 yılı için vergiye tabi olmayan gelir üst limiti $92,900’dır ve yıllık olarak enflasyon oranında artırılmaktadır. Bu limite foreign income exclusion adı verilmektedir.
Foreign income exclusion Form 2555 veya Form 2555-EZ gönderilerek yapılır. Bu bir seçimdir ve siz geri çekmediğiniz sürece geçerlidir.
Eğer, Form 1040 göndermeniz gerekmekte ise, indirim sonucunda herhangi bir vergi borcunuz olmasa dahi vergi formu göndermeniz gerekmektedir. Yani, 2011 yılında Türkiye’de $92,900’ın altında kazanmış bir green card sahibi, foreign income exclusion şartlarından faydalanma olanağına sahipse vergi ödemeyecektir; ancak, Form 1040 ve Form 2555 göndermek zorundadır.
Foreign income exclusion yalnızca belirli gelirler için geçerlidir:
• Maaş;
• Ücret;
• Komisyon ve bonuslar;
• Profesyonel hizmet gelirleri;
• İşveren tarafından karşılanan konut masrafları;
Foreign income exclusion, yatırım gelirleri olarak nitelendirilebilecek kar payı, faiz ve benzer menkul kıymet gelirlerini içermemektedir. Eğer, gelirlerinizin foreign income exclusion için geçerli olup olmadığı konusunda sorularınız varsa bizimle iletişime geçiniz.
Herhangi bir yılın sadece belirli bir döneminde foreign income exlusiondan yararlanma olanağına sahip iseniz, $92,900 limiti bu süre için oranlama olanağına sahipsiniz. Ayrıca, evli iseniz ve eşiniz de sizin gibi foreign income exclusiondan yararlanma olanağına sahip ise, her eş için ayrı $92,900 limit olması olasılığı vardır.
Foreign income exclusion bir seçimdir. Bu seçim Form 2555 veya Form 2555-EZ (kısa form) aracılığıyla yapılır ve siz seçiminizi iptal etmediğiniz sürece geçerlidir. Bu olanaktan faydalanabilmek için iki testten birinin size uygun olması gerekmektedir:
• Foreign residence
• Physical presence
– Bona fide residence test
Bona fide residence, bir kişinin yabancı bir ülkede ne zaman biteceği bilinmeyen veya uzun bir süre çalışması ve bu ülkede kendisi ve ailesi için kalıcı ikametgah kurmasıdır. Yabancı ülkede ne kadar süre boyunca ikamet edileceği belirsizdir; ancak, sonunda Amerika’ya dönüleceği kabul edilmektedir. Amerikan vatandaşları bir yılın tamamında kesintisiz olarak yabancı bir ülkede yaşarsa testi geçmiş sayılmaktadır. Amerika veya başka bir ülkeye yapılan iş veya tatil amaçlı geziler sayılmamaktadır.
IRS, sizin Form 2555 üzerinde belirttiğiniz gerekçelere dayanarak, sizin yabancı bir ülkede bona fide resident olduğunuza karar vermektedir. Siz Form 2555 göndermediğiniz sürece, bona fide resident olarak kabul edilmezsiniz.

– Physical presence test
Herhangi bir 12 aylık dönemin 330 gününü yurt dışında geçirme şartı getirmektedir. Bu test için Türkiye’de kalıcı olarak yaşamanız gerekmemektedir. Sadece 330 gün boyunca Amerika dışında bulunduğunuzu göstermeniz gerekmektedir. 330 gün arka arkaya olmak zorunda değildir. Ayrıca, Amerika dışındaki ilk gününüzden başlaması gerekmez; Amerika dışına çıkmadan önce veya sonra başlayabileceği gibi Amerika’ya dönmeden önce veya sonra bitebilir. Bu durumda, pek çok 12 aylık dönem seçebileceğiniz için size en yüksek limiti getirecek dönemi seçmelisiniz.
Form 1040’nin gönderilmesi gereken 15 Nisan itibariyle, bu iki testten herhangi birini sağlayamayan kişiler,
– Form 2350 göndererek, Form 1040 gönderme süresini, foreign income exclusion almaya hak kazandığınızı düşündüğünüz tarihten 30 gün sonrasına kadar uzatabilirsiniz. Bunun için Form 2350’nin 15 Haziran itibariyle IRS’e gönderilmesi gerekmektedir.
– 15 Haziran itibariyle Form 1040’nizi gönderir ve verginizi ödersiniz. Foreign income exclusion’a hak kazandığınız zaman yeniden IRS’e başvurarak ödediğiniz verginin iadesini isteyebilirsiniz.
b- Foreign tax credit:
Türkiye’ye ödediğiniz gelir vergileri, Amerikan vergisi yönünden oluşan gelir vergisinden düşülmektedir. Yani, Türkiye’de ödediğiniz vergileri Amerika’ya olan vergi borcunuzdan düşme olanağınız vardır. Bu mekanizmaya foreign tax credit adı verilmektedir. Foreign tax credit Form 1116 gönderilerek yapılır.
Aslında hem foreign income exclusion’i hem de foreign tax credit’i ayrı ayrı değerlendirmeli ve size en uygun seçimi yapmalısınız. Her ikisini birden seçebilirsiniz. $92,900’ın üzerinde gelir elde eden green card sahipleri için yabancı ülkelerde ödedikleri vergiyi düşme olanağı devam etmektedir. Bunun için Form 2555’in yanı sıra, Form 1116 hazırlamanız ve IRS’e göndermeniz gerekmektedir. Ancak, foreign income exclusion için kullandığınız gelirleriniz üzerinden ödediğiniz vergiyi, Türkiye’ye ödediğiniz toplam vergiden düşmeniz gerekmektedir.
3- Yabancı banka formları
Türkiye’de veya diğer yabancı ülkelerdeki bankalarda veya diğer benzer kurumlarda, $10,000’ın üzerinde hesabı veya menkul değerleri (hisse senedi, yatırım fonu, v.b.) bulunan Amerikan vatandaşları ve green card sahipleri, 30 Haziran’a kadar bu kurumlardaki hesaplarının toplam değerini Department of Treasury’e (Hazine Bakanlığı) bildirmek zorundadır. Bu amaçla kullanılması gereken form numarası TD F 90-22.1’dir ve IRS’e değil, Department of Treasury’e 30 Haziran’a kadar gönderilmek zorundadır. Bu formla ilgili bilgileri vergi formu merkezimizden edinebilirsiniz.
IRS, FATCA provisions adı verilen yeni düzenleme ile 2013 yılından itibaren yabancı finansal kurumların IRS’e kayıt olmasını ve fonlara yatırım yapmış Amerikan yatırımcıların bilgilerini vermesini istemektedir. Aksi halde, Amerika’ya yapılan fon yatırımlarından %30 stopaj vergisi alacağını açıklamıştır. FATCA provisions hakkında da detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4- Green card sahiplerinin Türkiye’de sahip olduğu iş ve şirketler
Green card sahipleri Türkiye’de iş kurmuş veya şirket sahibi olmuş olabilir. Bu konuda geniş açıklamaları Kurumsal bölümümüzden edinebilirsiniz. Ancak, özetlemek gerekirse, öncelikle green card sahiplerinin Türkiye’de şirket sahibi olup olmadığının önemi vardır.
a- Türkiye’de şirket sahibi değilse:
Şirket olmayan iş veya ticaretin yıllık gelir ve giderleri, green card sahiplerinin Form 1040’sinde yer almaktadır. Form 1040 ile gönderilecek Schedule C, sahip olduğunuz iş veya ticaretin yıllık gelir, gider ve kar/zarar durumunun IRS’e raporlandığı bölümdür.
b- Türkiye’deki şirketler:
Green card sahiplerinin Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak şirketleri, Amerikan vergi kuralları açısından yabancı şirket statüsündedir. Bu şirketlerin bağlı olacağı vergi sınıfı, sizin ve şirketinizin nasıl vergileneceğini, hangi kurallara tabi olacağınızı ve hangi vergi formlarını göndermeniz gerektiğini belirlemektedir. İsterseniz anonim şirket haricindeki şirketlerin vergi sınıflarını Form 8832 göndererek seçebilirsiniz. Anonim şirketler corporation statüsündedir ve sınıf seçimi yapılamamaktadır.
Sınıf seçimi kurallarına check-the-box regulations adı verilmektedir. Bunun sebebi Form 8832 üzerinde küçük bir kutunun işaretlenerek vergi kanunları açısından kurum türünün belirlenmesidir.
Kurumun vergi sınıfının seçimi Amerikan vergi planlamasının temelini oluşturur. Durumunuzu spesifik olarak ele alarak pek çok karmaşık ve zor konunun incelenmesini, planlamalar yapılmasını ve en uygun vergi yapısının seçilmesini gerektirir. Vergi sınıfının seçimini yaparken Amerikan uluslararası vergi CPA’i veya uzman bir vergi avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Size en uygun vergi sınıfının seçimi ve vergi yapısının planlaması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Form 8832 gönderilerek seçebileceğiniz kurum türleri:
• Corporation
• Partnership
• Disregarded entity’dir.
Eğer kurum seçimi yapılmaz ise, kurumlar varsayılan (default) vergi sınıfına tabi olurlar. Default vergi sınıfına göre yabancı kurumların:
1. Tek sahibi var ve sahibi olan kişi veya kurum, yabancı kurumun borçlarından dolayı sınırsız sorumlu ise: Disregarded entity;
2. İki veya daha fazla sahibi var ve tüm sahipleri kurumun borçlarından dolayı sınırlı sorumlu ise: Corporation;
3. İki veya daha fazla sahibi var ve en az bir sahibi kurumun borçlarından dolayı sınırsız sorumlu ise: Partnership olarak değerlendirilir.
Corporation’lar sahiplerine kar payı veya temettü (dividend) dağıttıkları zaman, temettü rakamı green card sahibinin Form 1040’sinde gelir olarak yer alır. Ancak, Subpart F income adı verilen pasif nitelikteki gelirler, green card sahibinin Form 1040’sinde dağıtılmasa dahi gelir olarak kaydedilir. Subpart F income kuralları Amerikan uluslararası vergisinin en karmaşık kuralıdır. Çok ciddi planlama ve analiz gerektirir. Türkiye’de bulunan şirketlerinizin gelir türü analizi ve Subpart F income kurallarının detaylı analizi için bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Disregarded entity ve partnershipler flow-through entities olarak kabul edilir. Bu kurumların elde ettikleri gelir ve giderler kendilerine ait değil, sahiplerine ait kabul edilir ve bu kişilerin vergi formlarında vergiye tabi tutulur. Aynı şekilde varlık ve borçlarında bu kurumların sahiplerinin olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, green card sahiplerinin sahip olduğu disregarded entity ve partnership sınıfındaki kurumların belirli bir yıl içindeki gelir ve giderleri, green card sahiplerinin o yıl için hazırlamaları gereken Form 1040’lerine yansımaktadır.
Ayrıca, green card sahiplerinin sahibi olduğu yabancı kurumlar IRS’e bilgi formu (vergi formu değil) gönderirler. Bu bilgi formları kurumun ad, adres, sahiplerinin bilgilerini ve finansal tablolarını içerir. Bu vergi formları:
• Form 5471: Corporation
• Form 8858: Disregarded entity
• Form 8865: Partnership
Bu bilgi formları için vergi formu merkezimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Ayrıca, buradaki tüm bilgilerle ilgili aklınıza takılan konuları veya sorularınızı bize çekinmeden sorabilirsiniz. Bunun için bizimle iletişime geçiniz.